"DESIGN YOUR COLLAR"

CHOOSE THE RIGHT BASE

What matters is having fun!

The child's task is to design his or her own collar. Pick up collar templates at the bébé concept stationary store or print it out from HERE

You'r beloved one can cut out the collar pattern from the paper or just leave it there.

CREATIVITY COMES FIRST

Give your child complete freedom in choosing the design.

The only difficulty is that can be used maximum of 7 colors.

DON'T FORGET ABOUT THE NAME

Ask your child to write their name next to the oûcollie logo. You can also inspire him or her with a specific topic, such as animals, sports or fantasy.

Let your Kiddo awaken his imagination and create a collar, that reflects his passions and interests.

SHOW US YOUR CHILD'S DESIGN

When your child finishes designing, take a photo and show it to us in the form of an Instagram story or post (tag @oucollie or @bebe.concept), we will be happy to publish it, and the two collars we choose will be included in the spring collection of the oûcollie brand.

If you don't have Instagram, send your photo to: office@oucollie.com

********

WHO CAN DESIGN

The "Design Your Collar" competition is open to children from all over the world, no matter if you live in Warsaw, Seoul or New York, this competition is for all children aged 3-12 who are willing to take on challenges.

HOW MANY PROJECTS CAN A CHILD DO?

As much as your child wants, there are no limits to design! Only one child can register max. 3 collar designs - ask them to choose their best projects.

WHEN DOES THE COMPETITION END?

The collar project should be sent as a photo on Instagram or a scan to an email address office@oucollie.com until November 30, 2023. The email should include the name and surname of the participant and contact details of his or her legal guardian.

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION RESULTS

The winners will be selected by December 6, 2023, and the results will be announced on the Instagram profiles @oûcollie and @bébé.concept

PARTTICIPATION IN THE COMPETTITION CONSTITUTES CONSENT TO THE USE OF THE COLLAR DESIGN BY THE ORGANIZER FOR PROMOTIONAL AND ADVERTISING PURPOSES, WHILE RETAINING COPYRIGHT.

All competition rules can be found in the "Design your Collar" terms & conditions tab.

"ZAPROJEKTUJ SWÓJ KOŁNIERZYK"

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ BAZĘ

Liczy się dobra zabawa!

Zadaniem dziecka jest zaprojektowanie własnego kołnierzyka. Odbierz szablon kołnierzyka w sklepie stacjonarnym bébé concept lub wydrukuj go pobierając PDF TUTAJ

Maluch może wyciąć kołnierzyk z papieru lub po prostu go na nim zostawić.

NAJWAŻNIEJSZA JEST KREATYWNOŚĆ

Daj dziecku pełną swobodę w wyborze wzoru. Jedyną trudnością jest to, że można zastosować maksymalnie 7 kolorów.

NIE ZAPOMNIJ O IMIENIU

Poproś dziecko, aby napisało swoje imię obok logo oûcollie znajdującym sie na wzorze kołnierzyka. Możesz także zainspirować je konkretnym tematem, na przykład zwierzętami, sportem lub fantastyką. Niech dziecko rozbudzi swoją wyobraźnię i stworzy kołnierzyk, który odzwierciedli jego pasje i zainteresowania.

POKAŻ NAM PROJEKT

Kiedy Twoje dziecko skończy projektowanie, zrób zdjęcie i pokaż nam je w formie relacji lub posta na Instagramie (oznaczając profil @oucollie lub @bebe.concept ), chętnie je opublikujemy.

Wybrane przez nas 2 kołnierzyki zostaną wyprodukowane i znajdą się w wiosennej kolekcji marki oûcollie.

Jeśli nie masz Instagrama, wyślij swoje zdjęcie na adres: office@oucollie.com

********

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

W konkursie „Zaprojektuj swój kołnierzyk” mogą brać udział maluchy z całego świata, bez względu na to, czy mieszkają w Warszawie, Seulu czy Nowym Jorku, konkurs ten przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku 3-12 lat, które chętnie podejmą się takiego wyzwania.

ILE PROJEKTÓW MOŻE ZROBIĆ DZIECKO?

Dopóki Twoje dziecko chce, nie ma ograniczeń w projektowaniu! Wydrukujcie tyle szablonów ile chcecie i korzystajcie z dobrej zabawy.

Można zarejestrować maksymalnie 3 projekty kołnierzyka - poproś dziecko o wybranie swoich najlepszych projektów.

KIEDY ZAKOŃCZY SIĘ KONKURS?

Projekt kołnierzyka należy przesłać nam w formie zdjęcia poprzez Instagram lub na adres e-mail office@oucollie.com do 30 listopada 2023 r. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe jego opiekuna prawnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Wyłonienie zwycięzców nastąpi dnia 6 grudnia 2023 r., a wyniki zostaną ogłoszone na profilach Instagramowych: @oûcollie i @bébé.concept

UCZESTNICTWO W KONKURSIE OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW KOŁNIERZYKÓW PRZEZ ORGANIZATORA W CELACH PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH.

Wszystkie zasady konkursu znajdują się w zakładce regulaminu „Zaprojektuj swój kołnierzyk”

×